Arbodienst en maatwerk

Elk bedrijf is uniek. Verzuimbegeleiding is daarom altijd maatwerk. Dit is van zoveel factoren afhankelijk dat wij vinden dat verzuimbegeleiding niet te vangen is in een standaard contract. Bij veel arbodiensten kunt u uit drie varianten van een contract kiezen. Wij doen dat andersom. Het is maar net hoe uw organisatie is ingericht. Verzuim moet begeleid worden op een manier die bij uw organisatie past. Hoe hoog is uw verzuim? Hoe groot is uw bedrijf?  Wie heeft er binnen uw bedrijf al een rol bij de verzuimbegeleiding? Wat verwacht u van ons? Veel kunt u zelf. Dit vinden wij ook wenselijk. Tenslotte kent u uw medewerkers het beste.

Ondersteuning bij verzuimbegeleiding krijgt u natuurlijk van ons. Praktisch en toepasbaar. Dit doen we op de momenten waarop u en uw medewerkers werken. Wij zijn daarom altijd bereikbaar op de momenten dat u dit wilt. Oók als uw bedrijf in ploegendienst of onregelmatig werkt. Bij welke grote arbodienst vindt u deze flexibiliteit zonder er extra voor te moeten betalen.

Om het u wat makkelijker te maken hebben we voor u een basiscontract. In dit contract vindt u alle wettelijke verplichtingen zoals deze in de Wet Verbetering Poortwachter zijn vastgesteld. Met dit basis contract bent u dus al “WVP proof”.  U betaalt een vast laag tarief per medewerker en betaalt alle verrichtingen achteraf. Zo betaalt u nooit voor iets wat u niet afneemt of waar u geen behoefte aan heeft. Dit basiscontract kunt u uitbreiden naar gelang uw eigen wensen en behoeften. Maatwerk!

Verzuim in uw bedrijf

Waar mensen werken, verzuimen mensen ook. Laten we daar niet om heen draaien. Dat verzuim geld kost staat ook vast. Om over de verstoring van het arbeidsproces nog maar niet te spreken.

Wij hanteren één uitgangspunt. Ziek hoeft niet te betekenen dat iemand arbeidsongeschikt is. En arbeidsongeschikt hoeft niet te betekenen dat iemand ziek is. Vanuit deze visie kijken we naar verzuim.  Een simpel uitgangspunt maar wel op de voorwaarde dat onze adviseur en bedrijfsarts het bedrijf kennen. Adviseren omtrent preventie, verzuim en werkhervatting zonder kennis van uw bedrijf is voor ons “not done”.

Het basiscontract, inclusief prijsstelling, vindt u hier

U kunt ons natuurlijk ook inzetten bij:

  • Opzetten van verzuimbeleid
  • Case management
  • Trainen van leidinggevenden
  • Verzuimpreventie
  • Arbeidsconflicten
  • Aanpak frequent verzuim
  • Dossieronderzoek
  • Werkplekonderzoeken
  • Wachtlijstbemiddeling