Vakantie en ziekte

Regels vakantie en ziekte

Er zijn de afgelopen tijd nogal wat veranderingen geweest. Op 1 januari 2012 is de wetgeving hierover gewijzigd. Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen en ziekte?

Opbouw vakantiedagen bij ziekte

Voorheen bouwde een zieke werknemer alleen vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van zijn ziek zijn. Dit is gewijzigd en de opbouw van vakantiedagen is hetzelfde als van een niet zieke medewerker. Maar let op! Het gaat bij zieke medewerkers hier alleen over de wettelijke vakantiedagen. Indien er sprake is van een CAO kunnen afwijkende bepaling hierover zijn opgenomen. Kijk dus eerst de CAO goed na.

Opname van vakantiedagen bij ziekte

Nam een medewerker voor 1 januari 2012 vakantiedagen op en was hij bijvoorbeeld 50% hersteld gemeld dan werden ook maar 50% van de vakantiedagen in mindering gebracht op het saldo. Echter is dit door na de wijzigingen vervallen. Ook als een medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is worden volledige vakantiedagen afgeschreven. Dit i.v.m. de wijziging van de opbouw van vakantiedagen zoals hierboven staat.

Ziek worden tijdens vakantie (buitenland)

Als medewerkers ziek worden tijdens hun vakantie dienen ze altijd de regels te volgen die door werkgever zijn vastgelegd. Let er wel op dat bij bijvoorbeeld een bedrijfssluiting er een mogelijkheid is voor de medewerker om zich ziek te melden.

Verblijft een medewerker in het buitenland dan gelden ook de regels die vastgelegd zijn binnen het bedrijf echter is het dan lastiger om achteraf aan te tonen dat er sprake was van ziekte. Neem in het verzuimreglement daarom altijd op dat bij ziekte in het buitenland de medewerker zich in verbinding moet stellen met een arts in het vakantieland. Dit voorkomt hele vervelende discussies achteraf.