UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en voert in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid de sociale verzekeringswetten uit (zoals WWWIA,WajongWAOWAZ en Ziektewet).

De belangrijkste taken zijn:

  • Werk en reintegratie: UWV helpt u uw werk te behouden of nieuw werk te vinden.
  • Uitkeringen: UWV beoordeelt of u recht heeft op een uitkering en betaalt deze uit. Ook zorgt UWV voor voorzieningen als u die nodig heeft.
  • Gegevensbeheer: UWV zorgt ervoor dat u nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Als u te maken krijgt met een langdurig zieke medewerker betekent dit dat u ook een aantal UWV formulieren moet invullen. Hieronder staan de meest voorkomende formulieren. Ook vindt u twee UWV folders die u en uw medewerker uitleggen wat de Wet Verbetering Poortwachter inhoudt.

Plan van aanpak

Bijstelling Plan van aanpak
42e weeks ziekmelding
1e jaar Evaluatie
Eindevaluatie 

Folder “ik heb een zieke werknemer, wat nu?”
Folder voor uw medewerker “ik ben ziek, wat nu?”