Invoering wet BeZaVa. Actie is nu gewenst!

De Wet BeZaVA vraagt nu actie!

De invoering van de Wet BeZaVa is een van de zaken waar u als ondernemer snel mee te maken krijgt. Per 1 januari 2014 zullen premies van het UWV anders worden berekend. Dit vraagt om actie en snel! Het UWV is begonnen met het sturen van brieven aan ondernemers en bedrijven met de vraag om deze te controleren. Reageert u niet binnen 4 weken dan geldt de opgave van het UWV als definitief. Zelf zegt het UWV dat ze verwachten 10-15% fouten in hun eigen administratie te hebben. Mijn inschatting is dat dit percentage hoger ligt. Zaak dus om hier adequaat op te reageren zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Wat is de Wet BeZaVa?

Met de invoering van deze wet krijg je als ondernemer de financiële verantwoordelijkheid voor Flexwerkers (tijdelijke arbeidskrachten) met betrekking tot de Ziektewet en de WGA. Nu is een werkgever alleen financieel verantwoordelijk tot einde dienstverband. Hierna nam het UWV de uitkeringslasten over. Deze Wet verruimd de financiële verantwoordelijkheid van de werkgever tot maximaal 12 jaar! Afhankelijk van de totale loonsom zullen de uitkeringslasten op de werkgever worden verhaald middels een gedifferentieerde premie. Het principe “de vervuiler betaald” is hier van toepassing dus. Voor de vaststelling van de premie per 1 januari 2014 geldt 2012 als peiljaar.

Voorbeeld uit de praktijk

voorbeeld 1:

Uw medewerker met een tijdelijk dienstverband wordt voor het einde van het dienstverband ziek. Hij of zij hersteld niet meer voor einde dienstverband dus u meldt hem ziek uit dienst. Daar hield het dan op. Hij was van de loonlijst en u had geen financiële verplichting meer.

voorbeeld 2:

Uw medewerker met een tijdelijk dienstverband ging gezond uit dienst maar werd binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek. U heeft hier geen zicht op. Tenslotte had uw medewerker al een WW uitkering en viel onder het UWV.

voorbeeld 3:

Uw medewerker met een tijdelijk dienstverband had al een WGA, WSW of WAJONG status en ging uit dienst. Beide situaties in voorbeeld 1 en 2 kunnen dan van toepassing zijn.

Wat te doen?

Op dit moment wordt door het UWV post verstuurd met een overzicht van medewerkers die in 2012 in dienst waren. Dit overzicht dient goed te worden nagekeken. Bij onjuistheden dient een werkgever direct actie te ondernemen. Vraag een beslissing op en maak hierna bezwaar. U kunt zich voorstellen dat voorbeeld 2 lastig is om achteraf te controleren. Toch moet u dit doen!

Het moment dat het UWV deze post verstuurd is erg ongelukkig wegens de aankomende vakantieperiode. Zeker bedrijven die gesloten zijn in de vakantie moeten extra alert zijn. De brief die nu wordt verstuurd betreft alleen een check op de Ziektewet. Er volgt later door het UWV nog een tweede ronde waarin de WGA aan de orde komt.

Ondersteuning

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet zit te wachten op deze extra administratieve rompslomp die de invoering van de wet BeZaVa van u vraagt. En zeker niet in de vakantieperiodes.

De controles kunt u door ons laten uitvoeren. Tevens verzorgen wij de correspondentie met het UWV en zorgen voor een eventueel bezwaarschrift en de afhandeling daarvan. Wilt u de controles zelf uitvoeren dan hebben wij een handige checklist gemaakt. Stuur een mail naar info@gaasbeekadvies.nl en deze wordt dat z.s.m. naar u verzonden.

Tot slot

Denkt u eraan om binnen uw bedrijf aanvullende maatregelen te treffen om niet ieder jaar opnieuw met de situatie bij voorbeeld 2 geconfronteerd te worden?