Het sociaal akkoord en de gevolgen voor uw bedrijf en medewerkers

Het sociaal akkoord en de gevolgen voor uw bedrijf en medewerkers

Er is de afgelopen tijd veel gebeurt in Den Haag. Afspraken die rond leken te zijn werden toch weer gewijzigd en ingangsdata werden opgerekt. Tijd voor een korte update over het sociaal akkoord. De uitwerking van deze maatregelen volgen in ontwerpwetten. Als deze bekend zijn is er meer duidelijkheid over de uitwerking, toepassing en eventuele overgangsregelingen van het sociaal akkoord.

Ketenbepaling (tijdelijke contracten):

Per 1 januari 2015 wordt de ketenbepaling aangepast. Dit houdt in dat in het verleden een medewerker die 3 maal een tijdelijk contract had gehad of minder contracten maar wel een totale tijdelijke arbeidsduur van 3 jaar erop had zitten recht had op een contract voor onbepaalde tijd.  Tenzij er uiteraard tussen het tijdelijke contract meer dan 3 maand geen dienstverband bestond.

Per 1 januari 2015 wordt de periode van 3 maand geen dienstverband verlengt naar 6 maanden. Tevens zal in de toekomst de maximale duur van tijdelijke contracten van 3 naar 2 jaar worden verlaagt. In tijdelijke contracten met een duur van 6 maanden of minder mag ook geen proeftijd meer worden afgesproken. Een concurrentiebeding mag ook geen bepaling meer zijn in een tijdelijk contract.

LET OP: in de CAO kan om bepaalde redenen worden afgeweken van bovenstaande. Lees daarom eerst altijd uw CAO goed na.

Nul uren contracten:

Per 1 januari 2015 mogen er in de zorg geen nul uren contracten meer worden gebruikt.

WW en ontslagrecht:

De opbouw van de WW zal per 1 januari 2016 worden gewijzigd. Vanaf dat moment geldt een maand WW voor elk jaar dienstverband tot 10 jaar terug. Een halve maand per dienstjaar vanaf 10 jaar arbeidsverleden.

De ontslagroutes worden duidelijker. Voor ontslag op economische gronden en na langdurige arbeidsongeschiktheid het UWV. Voor in de persoonlijke sfeer gelegen redenen en verstoorde arbeidsverhoudingen via het kantongerecht. Mits u er niet zelf uitkomt met een medewerker natuurlijk.

Tot slot de WGA:

Als u eigenrisicodrager bent in het kader van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) dan kan dit nogal wat financiële verplichtingen voor u opleveren. Tevens bent u ook nog eens verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw (ex) medewerker. Het is bijna onmogelijk om alle gevolgen voor u persoonlijk hier toe te lichten. Ik kom hier binnenkort uitgebreid op terug. Mocht u alvast vragen hebben hierover dan kunt u mij natuurlijk hierover mailen op info@gaasbeekadvies.nl

geld2 300x160 Het sociaal akkoord en de gevolgen voor uw bedrijf en medewerkers