Archief | Nieuws

Gevolgen wetgeving Werk en Zekerheid in 2015

11 Jan 2015

 

Gevolgen wetgeving Werk en Zekerheid in 2015 In 2014 zijn er een aantal wetswijzigingen aangenomen met als doel dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en werken meer gaat lonen. Hieronder ga ik in op een aantal zaken die voor werkgevers van belang zijn. Het is een samenvatting van de belangrijkste punten. Wilt u meer weten […]

De gevolgen van de nieuwe ziektewet

30 Dec 2013

 

De gevolgen van de nieuwe ziektewet De invoering van de Wet BeZaVA heeft nogal wat gevolgen voor u als werkgever. Wij hebben daar eerder al een bericht over geplaatst. Gaandeweg zijn er meer zaken duidelijk geworden. Voor u hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u […]

Invoering wet BeZaVa. Actie is nu gewenst!

8 Jul 2013

 

De Wet BeZaVA vraagt nu actie! De invoering van de Wet BeZaVa is een van de zaken waar u als ondernemer snel mee te maken krijgt. Per 1 januari 2014 zullen premies van het UWV anders worden berekend. Dit vraagt om actie en snel! Het UWV is begonnen met het sturen van brieven aan ondernemers […]

Het sociaal akkoord en de gevolgen voor uw bedrijf en medewerkers

24 Jun 2013

 

Het sociaal akkoord en de gevolgen voor uw bedrijf en medewerkers Er is de afgelopen tijd veel gebeurt in Den Haag. Afspraken die rond leken te zijn werden toch weer gewijzigd en ingangsdata werden opgerekt. Tijd voor een korte update over het sociaal akkoord. De uitwerking van deze maatregelen volgen in ontwerpwetten. Als deze bekend […]

Vakantie en ziekte

25 Apr 2013

 

Regels vakantie en ziekte Er zijn de afgelopen tijd nogal wat veranderingen geweest. Op 1 januari 2012 is de wetgeving hierover gewijzigd. Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen en ziekte? Opbouw vakantiedagen bij ziekte Voorheen bouwde een zieke werknemer alleen vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van zijn ziek zijn. Dit is gewijzigd […]

U bent werknemer. Waar vraagt u advies wanneer u er niet meer uitkomt?

3 Feb 2013

 

Werknemer Wanneer je werknemer bent en advies nodig hebt kan dat lastig zijn. Bijvoorbeeld over de regels bij ziekte of als het even niet lekker loopt op het werk. Misschien heb je zelfs een voorstel gehad ter beëindiging van het dienstverband. Het laatste half jaar word ik steeds meer benaderd door werknemers. “Jij doet toch iets met […]

Ziekte van tijdelijk personeel en het beperken van financiële risico’s

1 Feb 2013

 

Ziekte en tijdelijk contract

Ziekte van tijdelijk personeel. Wees alert! De ziektewet omtrent deze medewerkers is aangescherpt. Voorheen ging een medewerker ziek uit dienst en nam het UWV de verplichtingen over. Met de nieuwe regelgeving worden deze verplichtingen veel meer bij de werkgever neergelegd. U loopt juist nu extra financiële risico’s. Wist u bijvoorbeeld dat het UWV de uitkering van uw […]

De kosten van kortdurend verzuim.

22 Jan 2013

 

De kosten van ziekteverzuim zijn directe kosten ten laste van uw resultaat. Elke verzuimdag minder draagt bij aan een gezonder bedrijfsresultaat. De kosten van kortdurend verzuim blijven vaak lang verborgen. Hier zijn een aantal oorzaken voor te noemen die ik kort zal toelichten.   Kortdurend ziekteverzuim kan een structureel probleem zijn binnen een organisatie. Dit vraagt […]

Nieuwe ontslagrecht per saldo nadelig voor het MKB

17 Jan 2013

 

Ontslagrecht……er veranderd nogal wat. Het nieuwe ontslagrecht gaat vooral het mkb geld kosten. Per saldo pakken de nieuwe regels voor werkgevers nadelig uit. Dat stelt arbeidsrechtadvocaat Pascal Kruit, arbeidsrechtadvocaat bij Ten Holter Noordam, op basis van zijn jaarlijkse ontslagvergoedingsindex. Lagere ontslagvergoedingen zouden de stijging van de lastenverzwaring voor werkgevers moeten compenseren. Met ingang van 1 […]

Ziekmelding bij cosmetische ingreep of zal uw medewerker zijn/haar vakantiedagen moeten opnemen?

14 Jan 2013

 

U ontvangt een ziekmelding van een medewerker die een neuscorrectie wil ondergaan. Moet u als werkgever loon doorbetalen bij een cosmetische ingreep of zal uw medewerker zijn/haar vakantiedagen moeten opnemen? Er is veel discussie over de vraag of een werknemer die een ziekmelding doet recht heeft op loon als hij tijdelijk niet kan werken vanwege […]