Arbo

ARBO binnen een bedrijf begint bij een RIE. Gaat u zelf de RIE maken of laat u dit aan ons over? Er zijn verschillende mogelijkheden. De inhoud van een RIE kan sterk afhankelijk zijn van de branche waarin u werkzaam bent. Vaak zijn aanvullende afspraken ook vastgelegd in een CAO (collectieve arbeids overeenkomst). Geen RIE is hetzelfde!

Wat is ARBO?

Arbo is de afkorting voor arbeidsomstandigheden. Afspraken en regels hierover zijn vastgelegd in de Arbowet. Deze wet bevat veel voorschriften zodat uw medewerkers in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. Aan de hand van deze voorschriften in de Arbowet dient u als werkgever een arbobeleid op te zetten. Daarnaast beschrijft de Arbowet precies de taken en verantwoordelijkheden die u heeft, die van uw medewerkers, van ons, van de ondernemingsraad en de Arbeidsinspectie.

Preventie

Goede arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf zijn dus belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.  Werkgever en werknemer hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van uw werknemer wordt verwacht dat hij werkt volgens deze afspraken en richtlijnen zodat hij op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden binnen uw bedrijf krijgt u met verschillende aspecten uit de Arbowet te maken. De verplichting om een Risico Inventarisatie en Evaluatie, de RIE, te hebben is echter voor elk bedrijf van toepassing.

U kunt ons o.a. inzetten voor:

  • Uitvoering en/of toetsing RIE
  • ATEX
  • Gevaarlijke stoffen
  • Geluid
  • Machineveiligheid
  • Stofmetingen
  • Werkplekonderzoeken
  • Opzetten Arbobeleid